Doelstellingen

De doelstelling

  1. Het doen ontstaan en de opbouw van nieuwe evangelische gemeenten in België (onder evangelische gemeenten wordt verstaan die gemeenten die de grondslag van de Evangelische Alliantie aanhouden).
  2. De opbouw van en samenwerking met bestaande evangelische gemeenten in België voor een Christelijk getuigenis en dienstbetoon in België.
  3. De groei van de betrokkenheid van evangelische christenen in Nederland bij de hiervoor genoemde doelstellingen, en het vinden en onderhouden van ondersteuning in Nederland voor het doen ontstaan en opbouw van evangelische gemeenten in België.

 

De missie

‘Uit alle volken discipelen van Christus maken die zullen groeien in hun liefde voor God, in hun liefde voor elkaar en in hun liefde voor degene die hun geloof niet delen.’

 

De strategie

Stichting GOB heeft een zendingsechtpaar uitgezonden naar Brussel (België) om ter plekke invulling te geven aan de missie. Het zendingsechtpaar is in 2000 uitgezonden om daar gedurende een langere  periode zich rechtstreeks bezig te houden met de activiteiten zoals die verderop worden beschreven.

De strategie van GOB onderscheidt de volgende pijlers:

  1. Organisatie van gemeenteactiviteiten om de gelovigen toe te rusten als christen, en geestelijke en pastorale zorg te kunnen bieden.
  2. Organiseren van maatschappelijk relevante activiteiten om in contact te komen met de plaatselijke bevolking en hen ten dienste zijn.
  3. Samenwerken met lokale evangelische gemeenten en andere christelijke organisaties om elkaar te bemoedigen en te stimuleren.