De balans

Op deze pagina vind je de balans van Stichting GOB over de jaren 2017 t/m 2018 en het overzicht van ontvangsten en uitgaven over de jaren 2016 t/m 2018.

– balans

 

– overzicht ontvangsten en uitgaven