De balans

Op deze pagina vind je de balans van Stichting GOB over de jaren 2017 t/m 2019 en het overzicht van ontvangsten en uitgaven over de jaren 2017 t/m 2019.

– balans

– overzicht ontvangsten en uitgaven