Activiteiten

Stichting Gemeente Opbouw België voert diverse activiteiten in Brussel en omgeving uit. Hieronder vind je het overzicht hiervan.

Stichten van evangelische gemeenten in België

 • Stichting “Communauté Chrétienne Le Catalpa” in Brussel
 • Website : www.lecatalpa.be
 • Wekelijkse gemeentesamenkomsten.
 • Werkoverleg met vrijwilligers.
 • Pastorale gesprekken.
 • Sociale hulp.
 • Ontwikkeling van geschreven materiaal.
 • Ontwerp van advertenties en uitnodigingen.
 • Inhoudelijke voorbereiding op alle activiteiten.
 • Praktische voorbereiding rond alle activiteiten.
 • Administratieve werkzaamheden.
 • Werkzaamheden rond huisvesting.

Christelijk Sociaal-cultureel Centrum in België

 • ‘Centre Socio culturel Chrétien Le Catalpa’
 • Website: www.lecatalpa.be
 • Wekelijkse cursussen Engels 1, 2, 3, Tekenles
 • Events en maaltijden
 • Gesprekken en contacten
 • Ontwerp van advertenties en uitnodigingen.
 • Administratieve werkzaamheden.
 • Werkoverleg met vrijwilligers.
 • Praktische voorbereiding rond alle activiteiten.
 • Fondswervingsactiviteiten

Stichting B.A.I.E. (tot ondersteuning van nieuwe plaatselijke kerken in België)

 • Vereeniging zonder winstoogmerk ‘ Bureau d ’ Aide à l ’ Implantation d ’ Eglises ’
 • Web site: www.baie.be
 • Jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Kwartaalvergaderingen van de Raad van Bestuur
 • Dagelijkse administratie en boekhouding van de stichting
 • Werknemersvergaderingen
 • Persoonlijke begeleiding van de werknemers
 • Sociaal Secretariaat
 • Ontwikkel ing van promotie materiaal
 • Promotie

VIANOVA (Belgische christelijke zendingsorganisatie)

 • Bestuurslidmaatschap
 • Kwartaalvergaderingen van de Raad van Bestuur
 • Jaarlijkse Algemene Vergaderingen en voorbereiding van de vergaderingen
 • Andere vergaderingen, bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen

Samenwerking met andere evangelische kerken in België

 • Persoonlijke ontmoetingen en overleg met Belgische predikanten, christelijke organisaties
 • Deelname aan conferenties over kerk en geloof
 • Spreekbeurten bij andere kerken
 • Advisering van  kerkleiders
 • Inhoudelijke en praktische voorbereiding van deze activiteiten

Betrokkenheid van Nederlanders voor de opbouw van evangelische kerken in België

 • Overleg met bestuursleden van Stichting GOB in Nederland
 • Werving en informeren van sponsors in Nederland door middel van nieuwsbrieven, e-mail, telefoon.
 • Reizen naar Nederland vier keer per jaar voor bijéénkomsten en gesprekken met bestuursleden van de stichting en met (potentiële) sponsors.
 • Inhoudelijke en praktische voorbereiding van alle activiteiten.
 • Administratieve werkzaamheden