Activiteiten

Stichting Gemeente Opbouw België voert diverse activiteiten in Brussel en omgeving uit. Hieronder vind je het overzicht hiervan.
Stichten van evangelische gemeenten in België

 • ‘ Communauté Chrétienne d u Catalpa ’ in Brussel
 • Website : www.lecatalpa.be
 • Wekelijkse kerkdiensten.
 • Wekelijkse bijéénkomsten door de weeks voor geloofsbeleving en gemeenschap.
 • Werkoverleg met vrijwilligers.
 • Pastorale gesprekken .
 • Sociale hulp.
 • Ontwikkeling van geschreven materiaal.
 • Ontwerp van advertenties en uitnodigingen.
 • Inhoudelijke voorbereiding op alle activiteiten.
 • Praktische voorbereiding rond alle activiteiten.
 • Administratieve werkzaamheden.
 • Werkzaamheden rond huisvesting.

Christelijk Sociaal-cultureel Centrum in België

 • ‘Centre Socio culturel Chrétien Le Catalpa’
 • Website: www.lecatalpa.be
 • Wekelijkse cursussen Engels 1 & 2, Tekenles, Piano, Gitaar 1 & 2
 • Events ‘Jam Nights’ en ‘Scanner d’un Croyant’
 • Ontwerp van advertenties en uitnodigingen.
 • Administratieve werkzaamheden.
 • Werkoverleg met vrijwilligers.
 • Praktische voorbereiding rond alle activiteiten.
 • Fondswervingsactiviteiten.

Stichting B.A.I.E. (tot ondersteuning van nieuwe plaatselijke kerken in België)

 • Vereeniging zonder winstoogmerk ‘ Bureau d ’ Aide à l ’ Implantation d ’ Eglises ’
 • Web site: www.baie.be
 • Jaarlijkse Algemene V ergadering
 • Kwartale veraderingen van de Raad van Bestuur
 • Dagelijks administratief beheer van de stichting
 • Werknemersvergaderingen
 • Persoonlijke begeleiding van de werknemers
 • Boekhouding
 • Sociaal Secretariaat
 • Ontwikkel ing van promotie materiaal
 • Promotie

Operatie Mobilisatie Belgium (christelijke zendingsorganisatie)

 • Bestuurslid
 • Kwartale vergaderingen van de Raad van Bestuur
 • Jaarlijkse Algemene Vergaderingen
 • Voorbereiding op de vergaderingen
 • Andere vergaderingen en persoonlijke ontmoetingen

Samenwerking met andere evangelische kerken in België:

 • Persoonlijke ontmoetingen en overleg met Belgische predikanten.
 • Maandelijkse samenkomst en met predikanten en pastoren van Brussel .
 • Deelname aan conferenties over kerk en geloof.
 • Spreekbeurten bij andere kerken .
 • Raadgeving aan andere kerkleiders.
 • Inhoudelijke voorbereiding op deze activiteiten.
 • Praktische voorbereiding rond deze activiteiten.

Betrokkenheid van Nederlanders voor de opbouw van evangelische kerken in België:

 • Overleg met raadsleden van Stichting GOB in N ederland
 • Werving en informeren van schenkers in Nederland door middel van nieuwsbrievenbrieven, e-mail
 • berichten, telefoon.
 • Reizen naar N ederland vier keer per jaar voor b ijéénkomsten en gesprekken met raadsleden van
 • de stichting en met schenkers.
 • Inhoudelijke voorbereiding op alle activiteiten.
 • Praktische voorbereiding rond alle activiteiten.
 • Administratieve werkzaamheden.