Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Gemeenteopbouw in België is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de stichting, de fiscale zaken en draagt zorg voor het verwerken van de giften. Ook regelt het bestuur de ANBI-certificering van de stichting. De bestuursleden oefenen hun functie op vrijwillige basis uit. Het bestuur is te bereiken per email via info@stgob.nl. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Foto Wim

1. Voorzitter -Wim Verkerk

Foto Mees

2. Penningmeester – Mees Splinter

3. Secretaris – Esther Kroes

Foto Brigitta

4. Bestuurslid (assistent penningmeester) – Brigitta van Huët