Homepage

België is een zendingsland pal naast de deur. Het land, waar de ontkerkelijking extreme proporties heeft gekregen, draagt voornamelijk de stempel van het Humanisme, van het Materialisme en van een zekere afkeer voor alles wat met de kerk te maken heeft. De redding en het licht van het Evangelie van Christus zijn daar nauwelijks bekend. Naar schatting is slechts 2% van de bevolking in België evangelisch en meer dan de helft daarvan is allochtoon. De zogenaamde Bijbelgetrouwe gemeenten in de hoofdstad Brussel, tellen gemiddeld 50 mensen, zelden meer dan 80. Een eigen predikant bekostigen zit er meestal niet in.

Als Nederland een naaste heeft is het België wel.

In de sterke band die zij zowel met Nederland als met België hebben, ziet stichting Gemeenteopbouw in België een geweldige kans om vanuit Nederland iets in en voor België te kunnen betekenen. Stichting Gemeenteopbouw in België heeft als doelstelling “Bijdragen aan het ontstaan van nieuwe gemeenten en aan de groei van bestaande gemeenten in België.”

Hiervoor heeft zij het zendingsechtpaar Nat & Annette Winston in 2000 uitgezonden naar Brussel om daar een Franstalige gemeente in de Pagodes wijk te stichten en om samen te werken met andere christelijke leiders en organisaties.

Stichting GOB is voor dit werk volledig afhankelijk van giften.